Biseksuelle kvinder søges til interview om oplevelsen af seksualitet og sundhed

Er der en sammenhæng mellem seksualitet og sundhed? Hvorfor eller hvorfor ikke?Hvordan kan vores seksuelle præferencer påvirke vores sundhed helt overordnet?

Jeg er netop gået i gang med mit sociologiske speciale, hvor jeg vil undersøge biseksuelle kvinders forhold til seksualitet og sundhed. Der er kommet mere fokus på biseksuelle kvinders mulige sundhedsbelastninger i LGBTQ forskningen, men meget forskning forholder sig kun til tematikken ud fra statistiske mål. Jeg vil i mit speciale rigtig gerne kigge nærmere på den enkelte biseksuelle kvindes oplevelse (eller ikke-oplevelse) af sammenhængen mellem sundhed og seksualitet.

Jeg ønsker at skabe bedre forståelse af, hvilke faktorer der påvirker sundhed og livskvalitet, og vil derfor rigtig gerne interviewe biseksuelle kvinder der har lyst til at fortælle om oplevelsen af seksualitet og sundhed generelt. Enkeltinterviewene vil foregå ansigt til ansigt med mig – og I er som interviewpersoner selvfølgelig anonyme i specialeopgaven.

Jeg er både interesseret i at interviewe kvinder som identificerer sig som biseksuelle, og kvinder der er tiltrukket af og/eller har sex med både mænd og kvinder, men ikke identificerer sig som biseksuelle.

I må endelig kontakte mig, hvis I har uddybende spørgsmål eller kommentarer på telefon: 42665225 eller på e-mail: bjh883@ku.dk.

Mig: Jeg er 28 år og læser kandidaten i sociologi ved Københavns Universitet. Jeg er heteroseksuel. Jeg har hele min kandidat beskæftiget mig med seksualitet og sociologisk sundhed (sundhed som produkt af samfundsnormer) – primært i relation til mænd der har sex med mænd. Jeg er for nylig blevet opmærksom på interessante tematikker der forholder til biseksuelle kvinder. Det er et nyt felt for mig, derfor er min tilgang til min specialeundersøgelse også meget afsøgende og nysgerrig. Det vigtigt for mig, at de deltagende føler sig inkluderede og kan stille kritiske spørgsmål og bidrage til tematikkerne i min specialeopgave.

Bedste hilsner,
Siri Jonina Egede