Danmark kritiseres af FN

upr2

I dag har Danmark været til eksamen i FN om overholdelse af menenskerettigheder. Adskillige lande gav Danmark anbefalinger til forbedringer på LGBTI-området, det vil sige forhold vedrørende bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og interkønnede.

Holland mener, Danmark skal give unge transpersoner adgang til juridisk kønsskifte, mens Uruguay peger på problemer med LGBTI-personers adgang til behandling i sundhedsvæsenet, herunder transpersoners vanskelige adgang til kønskorrigerende behandlinger. Sydafrika, Columbia og Bulgarien peger på behovet for bedre beskyttelse mod diskrimination på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk.

”Det er vigtigt Danmark lytter til disse kritikpunkter,” udtaler Søren Laursen, forperson for LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, ”for de er helt reelle. I Danmark tror vi tit, vi er verdensmestre i dette felt, men på mange områder er andre lande foran os. Det her kalder på handling, for Danmark bør sikre LGBTI-borgeres rettigheder fuldt ud,” mener Søren Laursen.

For yderligere oplysninger: Søren Laursen, forperson, sl@lgbt.dk

UDDYBNING og udtalelser

I de Forenede Nationer i Geneve valgte en række lande i dag at sætte fingeren på Danmarks mangler i forhold til rettigheder for LGBTI-personer. Flere lande roste dog også Danmark for allerede at være nået langt på området.

Holland anbefaler at børn og unge får adgang til juridisk kønsskifte. I dag er det kun muligt for personer over 18 år. Dette er en meget væsentlig anbefaling. Danmark var først i Europa med at give adgang til frit juridisk køn, men man valgte at indføre en aldersgrænse. Sidenhen har Malta og Holland lavet tilsvarende love, men med muligheder også for børn og unge. Norge har et tilsvarende lovforslag under behandling. ”Danmark bør følge trop og respektere unge transpersoners integritet,” mener Søren Laursen, forperson for LGBT Danmark.

Holland roser endvidere Danmark for at påtage sig værtskabet for European IDAHO Forum til maj, en årlig konference hvor politikere og embedsfolk på højt niveau tager temperaturen på LGBTI-rettigheder i Europa.

USA og Brasilien roser Danmark for at være ét af de førende lande, hvad angår LGBT-rettigheder.

Uruguay anbefaler den danske stat at sikre lige adgang til sundhedsydelser for LGBT-personer samt lettere adgang til kønskorrigerende behandling. ”Anbefalingen rammer helt præcist,” mener Søren Laursen, ”idet transpersoner i dag har dårlig adgang til behandling. Det gælder fx den siden sidste år væsentligt forringede adgang til hormonbehandling, og også adgangen til kirurgisk behandling.”

Sydafrika og Columbia anbefaler, at den danske stat underbygger beskyttelsen mod diskrimination af LGBTI-personer. Den danske ligebehandlings- og anti-diskriminationslovgivning beskytter ikke transpersoner specifikt, hvilket er en afgørende mangel. Det er ikke en forglemmelse: Skiftende regeringer har afvist at tilføje denne beskyttelse.

Bulgarien anbefaler Danmark at beskytte mod diskrimination på grund af blandt andet seksuel orientering også udenfor arbejdsmarkedet. I dag er seksuel orientering alene beskyttet indenfor arbejdsmarkedet, hvorimod etnicitet og køn er beskyttet både indenfor og udenfor arbejdsmarkedet. Årsagen til den bedre beskyttelse for kategorierne etnicitet og køn skyldes EU-lovgivning.

Serbien roser Danmark for at beskytte mod diskrimination på grund af kønsudtryk, hvilket er en lidt overraskende bemærkning al den stund, Danmark ikke eksplicit beskytter kønsidentitet og kønsudtryk i ligebehandlings- og ikke-diskriminationslovgivningen. Til gengæld er den ufuldstændige lov sidste år blevet fortolket af en domstol derhen, at den også gælder transpersoner, selvom det ikke står i den. Serbien har en ung og derfor mere moderne lovgivning end Danmark, og modsat den danske beskytter deres lovgivning transpersoner direkte.

Det er hele rigsfællesskabet, der er til eksamen. Island anbefaler Færøerne at indføre ægteskab for alle uanset køn. I dag er der hverken registreret partnerskab eller samkønsægteskab på Færøerne. Færøerne er således den eneste jurisdiktion i det vestlige Europa, hvor der slet ikke er nogen juridisk anerkendelse af par af samme køn.

LGBT Danmark har været meget aktive i forbindelse med UPR-processen og har mødt forskellige landes FN-repræsentationer i Geneve, ligesom vi har mødtes med ambassader i Danmark. LGBT Danmarks specifikke LGBTI-anbefalinger til den danske stat er:

  • Indfør eksplicit forbud mod diskrimination på grund af kønsidentitet og kønsudtryk.
  • Ophæv aldersgrænsen på 18 år for juridisk kønsskifte.
  • Forbyd tvungen kønsnormaliserende behandling.
  • Dokumentér og stands ulige behandling af LGBT-personer i sundhedsvæsenet.
  • Indfør undervisning i kønsidentitet, kønsudtryk og seksuel orientering i uddannelser af mennesker, der arbejder med mennesker.