Foretræde for Folketingets Ligestillingsudvalg

16 NGO-ers forslag præsenteret for politikerne.

Den 13. marts var Holger Kallehauge, formand for Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) Livet efter ulykken, og Søren Laursen, retspolitisk talsperson for LGBT Danmark, til foretræde for folketingets Ligestillingsudvalg. Formålet var at præsentere det forslag, som 16 forskellige organisationer har lavet om gennemførelse af et generelt forbud mod diskrimination.  Organisationerne dækker alle områderne alder, handicap, køn, race og etnicitet, tro og religion, samt seksuel orientering og kønsidentitet. Når der er behov for en revision af området, skyldes det, at der er vidt forskellig beskyttelse på de forskellige områder. Køn og etnicitet er bedre beskyttet end andre områder. Det betyder fx. at der er forskel på, hvilke instrumenter, der er til rådighed til at imødegå diskrimination og forskelsbehandling. Forslagsstillerne vil sikre, alle områder beskyttes lige godt, og vel at mærke lige så godt som på det område, der i dag har den bedste beskyttelse, nemlig kønsområdet. Organisationerne har siddet om samme bord og arbejdet med forslaget i lang tid for at nå frem til en formulering, der tilfredsstiller alle. Forslaget er sendt til regeringen og til orientering til Ligestillingsudvalget. Set med LGBT-briller er det særligt interessant, at de mange organisationer står bag ønsket om at kønsidentitet beskyttes specifikt. Folketingets Ligestillingsudvalg beskæftiger sig egentligt kun med kønsområdet, men Folketinget har ikke noget sted, der dækker alle områderne, så Ligestillingsudvalget er det, det synes nærmest. Ved foretrædet præsenteredes forslaget kort og der blev givet eksempler på situationer, der i dag er omfattet af en ringere beskyttelse. Udvalget stillede herefter en række uddybende spørgsmål, som blev besvaret. Udvalget har sendt dokumentet til ministerkommentar. 

Sla