Halvdelen af LGBT’erne på det danske arbejdsmarked kan ikke være åbne om deres identitet på jobbet

Er der virkelig nogen problemer forbundet med at være ikke-heteroseksuel eller transperson (LGBT´er) på arbejdsmarkedet i Danmark? Svaret er desværre et stort og rungende ja.

Copenhagen Pride og LGBT Danmark afholder et fyraftenmøde tirsdag den 26. august 2014 kl. 18.30 – 20.15, hvor eksperter, erhvervsliv og fagbevægelse sammen vil søge løsninger på problemerne. Se mere ved at klikke på linket her.

På trods af at vi skriver år 2014, og på trods af at vi i Danmark generelt brøster os af, at vi har ligestilling og er meget frisindede, så er der fortsat store udfordringer i forhold til LGBT og arbejdsliv.

En undersøgelse, som Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder lavede i 2012 viser at ca. halvdelen af LGBT’erne på det danske arbejdsmarked oplever, at de ikke altid kan være åbne om deres identitet på arbejdspladsen. Danske undersøgelser bakker op omkring det meget høje antal LGBT-personer på danske arbejdspladser, som ikke kan være sig selv på jobbet.

”Det er både tankevækkende og trist at tallene er så høje”, siger Rikke Voergård-Olesen, Talsperson for arbejdsmarkedspolitisk Udvalg i LGBT Danmark (Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner) og projektleder på Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, SDU.

Mangel på viden og redskaber til at tackle mangfoldighed

Hun fortsætter: ”Vi er desværre håbløst bagud i Danmark i forhold til f.eks. vores nordiske naboer. Der er dog små positive tegn på fremskridt i Danmark. Flere store virksomheder er begyndt at indse at det både er godt for arbejdsmiljøet, for organisationens image (og bundlinje) og relationer til kunder og borgere samt virksomhedernes bundlinje, at blive klædt på med viden omkring LGBT og mangfoldighed. Men alt for mange arbejdspladser er fortsat fuldstændig ignorante på det her område. De tror ofte enten at der ikke er nogen LGBT-medarbejdere ansat eller de går ud fra at der ikke forekommer diskrimination i netop deres organisation. Men det høje antal LGBT´ere, som ikke føler at de kan være sig selv på samme måde som deres kollegaer på jobbet vidner om at det ikke er så rosenrødt som mange ledelser og HR-repræsentanter tror. Og det er ikke bare trist for LGBT-personer; det er også en rigtig dårlig forretning”.

Formand for Copenhagen Pride, Lars Henriksen forklarer: ”Forebyggelse af diskrimination af LGBT-personer bør som en selvfølge være en del af enhver virksomheds arbejdsmiljøpolitik og værdigrundlag. F.eks. bør arbejdsmiljørepræsentanter og HR-medarbejdere efteruddannes i mangfoldighed. Flere og flere organisationer støtter op omkring LGBT ved at gå med i priden, og det er meget positivt. Men der er stadig mange virksomheder, som ikke er LGBT-venlige. Selv om vi ser det som meget positivt at organisationerne går med i pride-paraden, så er det naturligvis ikke nok. LGBT-mangfoldighed handler om at få implementeret det i hverdagen på arbejdspladserne. Det kan være bitte-små ting som at arbejdspladserne er opmærksomme på at signalere at LGBT-personer er velkomne i virksomheden i jobopslag og til jobsamtale”.

Rikke Voergård-Olesen har forsket i hvordan danske ikke-heteroseksuelle håndterer åbenhed i deres arbejdsliv. Hendes forskning viser at arbejdspladserne over en bred kam er meget heteronormative. Der er stor forskel på hvordan heteronormativiteten kommer til udtryk fra gartnerfirmaet til konsulentfirmaet. Men det går igen at arbejdspladserne ikke har redskaber til at håndtere seksuel orientering i arbejdslivet på professionel vis.

Hvad kan vi lære af Sverige?

Kommuner, fagbevægelser og virksomheder i Sverige er langt foran Danmark med viden omkring fordelene ved at implementere LGBT-spørgsmål som en aktiv og central del af organisationens virke såvel indadtil som udadtil. I Sverige har den normkritiske tilgang vundet indpas på en helt anden måde end i Danmark.

”Ved at implementere viden omkring arbejdspladskulturelle mekanismer og mangfoldighed er der grundlag for en kæmpe gevinst for organisationerne”,  forklarer Rikke Voergård-Olesen og fortsætter: ”Det kommer ikke bare LGBT-personer og andre minoritetsgrupper til gode; det kommer alle medarbejdere til gode og skaber bedre arbejdsmiljø, gladere medarbejdere – og dermed også en bedre organisation for alle parter”.

Undersøgelser:

CASA undersøgelsen fra 2009

Q Factors undersøgelse fra 2011

EU undersøgelsen fra 2012: http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php?locale=EN&dataSource=LGBT&media=png&width=740&plot=heatMap&topic=2.+Discrimination&question=c4_b&superSubset=1&subset=lgbtcat_sex&subsetValue=05–Transgender&answer=01–Yes

For yderligere information kontakt:

Rikke Voergård-Olesen, e-mail voergaard@sdu.dk

Lars Henriksen, e-mail lars.henriksen@copenhagenpride.dk