Husk de ældre LGBT+ -personer

Den 1. oktober er det FN’s Internationale Ældredag. Dagen markeres mange steder i verden – også i Danmark – ved at sætte fokus på ældre menneskers vilkår og værdighed.

I en verden, hvor vi lever længere, og den ældre del af befolkningen er stigende, er der meget at tage fat på også på områder og i forhold grupper, som bevidst eller ubevidst glemmes og gemmes i de enkelte lande.

Én af de grupper, som ofte glemmes, ja nærmest er usynlig i Danmark, er de ældre LGBT+ -personer dvs lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og andre køns- og seksuelle minoriteter.

De LGBT+ -personer, der er født i 1940’erne, 30’erne og tidligere, voksede op og var unge i en tid, hvor det ofte var forbundet med store personlige omkostninger på alle planer at være åben om sin seksuelle orientering og kønsidentitet.

Mange valgte derfor at leve skjult og diskret i skabet i forhold til deres familie, omgangskreds, nabolag, arbejdsplads og myndigheder, eller de sprang måske ud sent i livet i 1980’erne og 90’erne i takt med de fremskridt, der efterhånden skete på LGBT-fronten.

Når de nu er blevet gamle – måske også svagelige – og har behov for pleje og omsorg i sundhedsvæsenet og i ældreplejen, har de ikke længere den styrke og det overskud, som det kræver som LGBT+ -person hele tiden at skulle springe ud og forklare sig i nye sammenhænge og overfor nye personer og persongrupper. De, der har levet åbent, lukker sig inde i skabet igen, og de, der har levet skjult, føler sig nu ”afsløret” i deres eget hjem, når de får besøg af konstant skiftende plejepersoner og hjemmehjælpere, eller når de flyttet i beskyttede boliger eller på plejehjem.

LGBT+ -personer i denne aldersgruppe er også ofte meget sårbare og ensomme uden et socialt netværk og en familie, som kan hjælpe og beskytte dem. De har sjældent børn og børnebørn. Ganske mange har også tidligt i livet brudt med deres familie eller er blevet udelukket på grund af deres seksuelle orientering, kønsidentitet og livsstil.

I mange af de lande, som vi normalt sammenligner os med, er der i stigende grad kommet fokus på dette særligt sårbare og udsatte ældresegment. Man griber fat i problemerne, tager initiativer og iværksætter tiltag, som kan sikre også denne gruppe ældre en tryg og værdig alderdom.

I Danmark sker der kun meget lidt. Vi er langt bagefter på dette område. Derfor har LGBT Danmark, udarbejdet en række konkrete forslag til myndigheder og institutioner med henblik på at sikre danske LGBT+ -personer en tryg og værdig alderdom uden diskrimination og med respekt for deres seksuelle orientering og kønsidentitet.

Aktionspunkter til forbedring af ældre LGBT+ -personers levevilkår:

1. Ældreministeriet inkluderer LGBT+ -problematikker i deres arbejde og deltager aktivt med forslag, retningslinier og evt. lovforslag i arbejdet med udarbejdelsen af den handlingsplan på LGBT+ -området, som regeringen har sat i værk.

2. Kommunerne skriver LGBT+ -området ind i den reviderede og opdaterede udgave af værdighedspolitikken, som alle kommuner skal udarbejde i 2018, når de nye kommunalbestyrelser er tiltrådt.
Kommunerne sørger for, at alle aktører på sundheds- og ældreområdet – såvel private som kommunale – bliver orienteret om den reviderede værdighedspolitik, så de kan agere hensigtsmæssigt på et oplyst grundlag.

3. Regionerne sikrer, at der indenfor de områder, som de har ansvaret for – sygehuse, psykiatrien, praktiserende læger og speciallæger – er den fornødne viden om LGBT+ -problematikker.

4. Uddannelsesinstitutionerne på sundheds- og ældreområdet opdaterer deres undervisningsaktiviteter og undervisningsmateriale med LGBT+ -viden og –information, således at alle færdiguddannede kan agere hensigtsmæssigt og professionelt, når de skal bruge deres uddannelse i praksis.