LGBT Tænketank

Formål med LGBT Tænketanken

”Tænketanken skal arbejde på at udfordre rammesætningen for den offentlige debat omkring lgbt-området, herunder med at påvirke og skabe den offentlige debat. Tænketankens arbejde skal være forandringsskabende, samfundskritisk, engagerende, relevant, kritisk og debatskabende.”

Rammer for arbejdet

  1. Tænketanken må gå ud over LGBT Danmarks principprogram, men må ikke gå imod LGBT Danmarks vedtagne politikker.
  2. Det er ikke en debatklub, men en platform for at sende prøveballoner af sted.
  3. Der er ikke berammet nogen mødeaktivitet for tænketanken.
  4. Tænketankens arbejde kan udmønte sig i skrift, pjecer eller andre materialer, offentlige debatter mm. Kun fantasien sætter grænser.
  5. Hvor tænketanken konkret kan komme på banen: LGBT Danmarks beretning og konferencen i forb. med LGBT Danmarks landsmøde.
  6. Der skal være en opsamling af arbejdet hvert år (del af LGBT Danmarks årsberetning).
  7. Der er ikke en talsperson for tænketanken; enkeltpersoner udtaler sig med egne sager.
  8. Tænketanken skal have en projektleder med flg. opgaver/ansvar: Skal komme med indstilling til LL om, hvem der skal sidde i tænketanken. Skal være indpisker i forhold til, at der sker noget i tænketanken. Har ansvar for projektet og gennemgår indlæg mm. før de offentliggøres (her tænkes på en form for redaktørrolle). Skal sikre beretningsbidrag til LGBT Danmarks årsberetning (med støtte fra de kommunikationsfolk, der er med i tænketanken).
  9. Tænketanken skal benyttes til videre foreningsudvikling.

Sammensætning

Alle medlemmer af tænketanken skal være medlemmer af LGBT Danmark. Det vil være naturligt at få nogle af talspersonerne med samt interesserede folk fra kommunikationsgruppen. Udefrakommende medlemmer af tænketanken er ikke en god idé.

Budget

Der er i udgangspunktet et minimalt budget for tænketanken, da der ikke afholdes fysiske møder af nogen art. Alt efter aktivitetsniveauet og arten af aktiviteter kan der være brug for midler hertil (f.eks. ved trykning af pjecer, afholdelse af debatarrangementer og rejseomkostninger forbundet hermed mm.)

Øvrigt

Tænketanken skal have et navn, som skal være en del af tænketankens branding.