Arbejdsmarkedspolitik

To ud af fem LGBT’er skjuler deres orientering eller identitet for kollegerne og chefen. LGBT Danmark arbejder for ligestilling på arbejdsmarkedet. Vi vejleder personer, der udsættes for diskrimination, og hjælper virksomheder med at håndtere spørgsmålet om kønsidentitet og seksuel orientering på arbejdspladsen.

 
Du har ret til at være dig på arbejdsmarkedet

Direkte og indirekte diskrimination over for LGBT’er på arbejdsmarkedet er en realitet. Blandt andet derfor er op mod 40 % af alle LGBT’er ikke åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet. Undersøgelser viser, at det at være åben kan koste dyrt. Sådan bør det det ikke være. Samfundet er mangfoldigt, og den forskellighed skal respekteres og afspejles. Derfor arbejder LGBT Danmark for, at ikke‐diskriminations‐ og ligebehandlingsprincipperne i f.eks. forskelsbehandlingsloven skal mainstreames og omsættes i al offentlig og privat virksomhed og i udarbejdelsen af lovgivning og politikker.

 
Arbejdsmarkedspolitisk udvalg

LGBT Danmarks arbejdsmarkedspolitiske udvalg beskæftiger sig med arbejdsmarkedsmæssig ligestilling for LGBT-personer på statsligt, organisatorisk og individuelt niveau.

Vi indsamler data om diskrimination og tilskynder til forskning i LGBT-personers forhold på arbejdsmarkedet. Desuden tager vi politiske initiativer til forbedring af lovgivningen som for eksempel at forbedre adgangen til en nem og ukompliceret klagebehandling.

Vi fungerer som sparringspartner og videnscenter for fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer og samarbejder om at synliggøre problemer og løsningsmuligheder for LGBT-personer.

Derudover arbejder vi for, at arbejdspladser får større viden om LGBT-personers udfordringer og inddrager seksuel orientering og kønsidentitet i personalepolitikker og arbejdspladskulturer.

Vi oplyser LGBT-personer om gældende arbejdsmarkedslovgivning og mulighederne for at klage. Vi tilbyder konkret vejledning og støtte til LGBT-personer, som udsættes for diskrimination af enhver art i deres arbejdsliv, og rådgiver om, hvordan de bedst muligt forbereder en eventuel klagesag.

 
Projektet Det Empatiske Arbejdsmarked

Ledelsen og kollegaerne på arbejdspladserne har et stort ansvar for at skabe et rummeligt og rart arbejdsmiljø for alle medarbejdere uanset seksuel orientering eller kønsidentitet. Om man som LGBT’er kan være “åben” eller “ærlig” om sit liv, handler i høj grad om den herskende kultur. Men titusindvis af danskere bliver ikke en del af arbejdspladsen på lige fod med deres heteroseksuelle kolleger. Det har store konsekvenser for LGBT’ernes sociale liv på arbejdspladsen og påvirker deres trivsel negativt. Det går også ud over deres evne til at levere gode resultater, hvilket går ud over virksomhedernes produktivitet.

På den baggrund har LGBT Danmark lanceret projektet Det Empatiske Arbejdsmarked, der skal reducere social eksklusion og diskriminering af LGBT’er på arbejdsmarkedet. Det Empatiske Arbejdsmarked iværksættes i danske virksomheder, i organisationer og på uddannelsesinstitutioner. Læs mere på Det Empatiske Arbejdsmarked.

 
Kontakt udvalget

Udvalgets møder er åbne og annonceres i kalenderen. Alle er velkomne. Udvalgssekretær Rikke Voergård-Olesen kan kontaktes per e-mail.
Det samlede udvalg kan også kontaktes per e-mail.

 
Rådgivning

LGBT Danmark tilbyder støtte, konkrete råd, vejledning eller bare en snak til alle, der oplever direkte eller indirekte diskrimination på arbejdspladsen. Skriv til Adrian Olsen.

 
Fagforeninger yder juridisk bistand

Bliver man som lønmodtager chikaneret eller udsat for diskrimination på grund af seksuel orientering, er det en fordel at være medlem af en fagforening. De fleste fagforeninger tilbyder rådgivning og om nødvendigt retshjælp. Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU-netværket) tilbyder også en række værktøjer til at arbejde med seksuel orientering og kønsidentitet i indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Læs mere på FIU’s hjemmeside.

 
Eksterne ressourcer

Vilkårene på området seksualitet og arbejdsliv har stor bevågenhed nationalt såvel som internationalt. Læs mere herunder om hvem, der beskæftiger sig med hvad.

Danmark
Institut for Menneskerettigheder er frontløber for formulering af principper om mangfoldighed og ligebehandling i arbejdslivet. Instituttet har desuden en dedikeret portal om fordelene for både ansatte og virksomheder ved åbenhed om seksuel orientering. Portalen har samlet best practices blandt alle typer af danske virksomheder og indeholder desuden redskaber og vejledninger til at arbejde med mangfoldighed og ligebehandling. Læs mere på instituttets hjemmeside.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af bla. seksuel orientering. Læs bl.a. om klagevejledning og afgørelser på nævnets hjemmeside.

Europa
LGBT-organisationen Stonewall i England gør en stor indsats for, at LGBT’er kan være sig selv på arbejdet uden problemer, og udarbejder bl.a. vejledende inklusionsforløb. Læs mere på Stonewalls hjemmeside.

Paraplyorganisationen ILGA-Europe beskæftiger sig også med arbejdsmarkedsforhold for LGBT’er. Læs om deres arbejde på området på ILGA-Europes hjemmeside.

European Trade Union Congress (ETUC), det europæiske LO, arbejder for lønmodtageres rettigheder for ligebehandling og respekt med baggrund i seksuel orientering og kønsidentitet. Læs mere på ETUC’s hjemmeside.

 
Publikationer

FIU-netværket udgav i august 2015 en pjece om, hvordan man som tillidsvalgt eller kollega kan arbejde med ligestilling og diskrimination af LGBT’ er på arbejdspladsen. Hent pjecen LGBT-ligestilling på arbejdspladsen.

Epinion gennemførte i august 2016 en undersøgelse for fagforbundene LO, FTF og Akademikerne, der viste, at to ud af fem LGBT’er stadig skjuler deres orientering eller identitet på arbejdspladsen. Læs mere om undersøgelsen og fagforbundenes reaktioner.
Hent selve målingen hos LO.

Europa-Kommissionen udgav i september 2016 en rapport om mangfoldighed på arbejdspladsen med erfaringer, råd og vejledninger til at forbedre arbejdsmiljøet til glæde for både LGBT’er og virksomheder. Hent rapporten The Business Case for Diversity in the Workplace: sexual orientation and gender identity – Report on good practices.

 
Nyheder

LGBT Danmark bekæmper diskriminering på jobbet