Region Hovedstaden Psykiatri

LGBT Danmark har i januar haft et møde med Region Hovedstaden Psykiatri omkring behandlingen af voksne transkønnede. Her fremførte vi en række ønsker til ændringer, som blev positivt modtaget. Nogle kan imødekommes uden problemer; andre kræver en nøjere vurdering af konsekvenserne.

Jeg aftalte i december 2015 med overlæge Annamaria Giraldi, Sexologisk Klinik, at holde uformelle møder om forholdene for transkønnede, som er i behandling på klinikken. Første møde blev afhold februar 2016, hvor vi havde en god dialog. Jeg ser frem til næste møde.

LGBT Danmark har over for Region Hovedstaden Psykiatri og Sexologisk Klinik blandt andet fremført:

  • at der indføres differencerede forløb hos Sexologisk Klinik, således at transkønnede, der er afklarede om deres ønsker, skal kunne komme hurtigere igennem forløbet, end i dag,
  • at der tilbydes transkønnede kvalificeret rådgivning og støtte i udforskningen og udlevelsen af deres kønsidentitet og i håndteringen af de udfordringer, dette medfører,
  • at der sker en revision af de spørgeskemaer, som anvendes på Sexologisk Klinik,
  • at sexrelaterede spørgsmål ikke indgår i udredningsforløbet på Sexologisk Klinik,
  • at pårørendesamtaler som led i udredningen på Sexologisk Klinik ikke skal finde sted,
  • at pårørende derimod skal tilbydes mulighed for samtaler på Sexologisk Klinik for bedre at kunne forstå den transkønnede og dermed bedre kan støtte denne, og
  • at implementeringen af den nye vejledning for transkønnede børn og unge sker med størst mulig hensyntagen til de transkønnede børn unge og deres pårørende.

Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson
Landsledelsesmedlem
LGBT Danmark

PS: Da der har været en vis misforståelse på grund af dette indlæg, er det vigtigt for os at præcisere. For det første taler vi som forening med alle parter, med henblik på at fremme LGBT-personers vilkår. Når det er sagt, skal der ikke herske tvivl om, at vores overordnede mål er det informerede samtykke, hvilket også fremgår af vores nedfældede politik.

Det skal også bemærkes, at vi mener, at den største forhindring for at opnå vores mål i denne sammenhæng er Sundhedsstyrelsen. Vi er med til at påpege de store problemer, der er på Sexologisk Klinik, men det er afgørende nødvendigt at få skabt grundlæggende forandringer i tænkningen hos styrelsen for at kunne skabe den rigtige forandring. Det er styrelsen, der har skabt den eksisterende vejledning, som er så forkert på alle måder, styrelsen der har centraliseret udredning og behandling på Sexologisk Klinik, styrelsen der udstikker den overordnede ramme og lagt alt ind under højt speciale. Derfor arbejder vi på mange planer.