T-gruppen Aarhus

Velkommen til T-gruppen Aarhus.

Gruppen er for alle transkønnede, som ønsker at mødes med hinanden. Invitér gerne jeres venner med i gruppen.

T-gruppen Aarhus holder møde hver anden søndag (i lige uger) kl 14-16, sædvanligvis på Café Sappho, Mejlgade 71, Aarhus.

Møderne annonceres i kalenderen, og også i vores facebookgruppe (https://www.facebook.com/groups/tgruppenaarhus/), hvor man gerne må tilmelde sig, men man er altid velkommen uanset om man har tilmeldt sig.

T-gruppen Aarhus er en selvstændig gruppe under LGBT-Danmark.

Hvem kan være med til møderne?

Møderne er åbne for alle transkønnede/transpersoner, dvs. alle køn, aldre og sexuelle orienteringer, og uanset hvor man står i sin afklaringsproces, sociale transition eller i forhold til om man får eller ønsker nogen form for kønsmodificerende behandling.

Ciskønnede (ikke-transkønnede) pårørende må gerne deltage.

Møderne er ikke for ciskønnede studerende eller journalister. Sådanne kan kontakte administratoren. Møderne er heller ikke beregnet til at søge partnere til sex eller dating.

Hvordan foregår møderne?

Det er gratis at deltage, vi har te og kaffe, og ofte er der nogen der tager boller, kage eller andet med. Vi hjælpes ad med at dække bord, og rydde op bagefter.

Møderne er sociale, med det formål at udveksle erfaringer, oplevelser og information om livet som transkønnet, og støtte hinanden. Alle bidrager efter bedste evne til en positiv oplevelse for alle.

Møderne kan forløbe forskelligt, afhængigt af hvor mange der deltager, og hvilke emner der bliver taget op.

Mødeværten byder velkommen, hvorefter der er en siden-sidst-runde, hvor alle får lejlighed til at komme til orde. Er der nye deltagere, præsenterer man sig selv kort. Ønsker man at et bestemt emne bliver taget op, kan man også nævne det her. Hvis man ikke har lyst til at tale under runden, kan man som minimum præsentere sig med fornavn og foretrukne stedord (han, hun eller andet). Under runden koncentrerer man sig om den der har tale-tid, og fører f.eks. ikke private samtaler eller bruger sin telefon imens.

Hvis der er tid efter runden, er ordet frit til almindelig hyggesnak.

Til afslutning kan man give kommentarer til mødets forløb.

God opførsel til møderne

– Følgende regler gælder for alle deltagere, til alle møder:

Hvem der deltager, og hvad der bliver sagt på mødet, må ikke fortælles videre udenfor mødet.

Ingen er ‘ekspert’ på hvad det vil sige at være transkønnet, og alle deltagere skal respekteres. Giv kun kritik af andre hvis de selv beder om kommentarer.

Man behøver ikke at slukke sin telefon, men undgå at benytte den så det forstyrrer andre deltagere unødigt.

Kontakt

Udenfor møderne kan spørgsmål eller kommentarer rettes til administrator Anne Sofie Gladbjerg på tlf.: 40108830 eller mail: sofie@gladbjerg.dk.