Ung transkønnet nægtet navneskift

Unge under 18 år må gerne skifte tage et andet køns navn, hvis de skønnes at være transkønnede. Alligevel fik en ung person at vide, at det ikke kunne lade sig gøre. LGBT Danmark er gået ind i sagen.

I Danmark må drenge ikke bære pigenavne, og piger må ikke bære drengenavne. Det siger navneloven. Men i loven er også en undtagelse for transkønnede, såfremt Sexologisk Klinik har vurderet, at personen er transkønnet. Alligevel blev en ung transkønnet nægtet navneskift af den lokale kordegn, efter denne havde været i kontakt med Statsforvaltningen. LGBT Danmark kalder sagen meget uheldig.

”Det er en uheldig sag, da sådanne hændelser stresser personer, som måske i forvejen er under pres, fordi de står i en sårbar situation. Det er ikke altid en smertefri proces at være i transition som transkønnet. Derfor er sådanne bureaukratiske barrierer problematiske,” siger Linda Thor Pedersen, transpolitisk talsperson i LGBT Danmark

LGBT Danmark ind i sagen
LGBT Danmark modtager jævnligt henvendelse fra LGBT-personer, som løber panden mod en mur i systemet. Det kan være lovgivning, der er skæv, eller bureaukrati, som spænder ben. Det er henvendelser, som LGBT Danmark tager meget alvorligt. LGBT Danmarks vigtigste opgaver er at kæmpe for, at LGBT-personer kan have lige rettigheder, og at regler og love ikke modarbejder fx transkønnede. I denne sag tog LGBT Danmark kontakt til Statsforvaltningen for at få afklaret retstillingen.

”Loven er ret klar på området, så det er ikke meget at komme efter. Transkønnede må gerne tage et navn, som ikke svarer til deres ved fødslen tildelte køn. Det skal dog gennem Statsforvaltningen og Sexologisk Klinik skal ind over,” siger Linda Thor Pedersen.

Gatekeeperfunktion bør erstattes
LGBT Danmark ønsker navneloven ændret og gatekeeper-funktionen og erstattes med en tro og love-erklæring, så Sexologiske klinik ikke længere skal fungere som ekstra gatekeeper.

”Det er nemmere at få juridisk kønsskifte end at skifte navn. Det er lidt omsonst, at man ikke bare kan skrive under på en tro og love-erklæring. Det ville vise samfundet fra en anerkendende og empatisk side,” udtaler Linda Thor Pedersen.

Efter LGBT Danmark gik ind i sagen, er der fundet en god løsning for den unge person, som forventes at skifte navn inden længe. LGBT Danmark er glade for Statsforvaltningens hurtige respons i sagen.

Oplever du uretfærdigheder?
Oplever du udfordringer med statsadministrationen, kommuner, regioner eller andet, så kontakt os. Du kan skrive på lgbt@lgbt.dk eller ringe til vores rådgivning på 33 13 1948 torsdag mellem 18 og 20. Er dine problemer af juridisk karakter, sætter vi dig i forbindelse med en jurist, som er tilknyttet foreningen

 

Statsforvaltningens svar til LGBT Danmark:

….Efter navneloven må et fornavn ikke betegne det modsatte køn i forhold til den, der skal bære navnet. Dette står i Navnelovens § 13, stk. 2.

Efter navnebekendtgørelsen kan der dog gøres undtagelse fra reglen for personer, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuelle eller ganske at måtte ligestilles hermed. Dette står i Navnelovens § 13, stk. 3.

Når Statsforvaltningen får en sådan ansøgning, kontaktes Sexologisk Klinik på Rigshospitalet med anmodning om at udarbejde en erklæring.

Hvis ansøgningen drejer sig om en person under 18 år, indhentes forud et skriftligt samtykke fra indehaverne af forældremyndigheden.

På baggrund af indholdet i denne erklæring vurderes det, om betingelserne for det ønskede navneskifte er opfyldt.

For transseksuelle er betingelserne således: Ansøgere, der går i et observationsforløb på Sexologisk Klinik for senere at søge tilladelse til kønsskifte, og som af Sexologisk Klinik er blevet henvist til kønshormonbehandling med hormoner fra det ønskede køn.

Ansøgere, der ikke aktuelt ønsker kønsskifte, men som gennem længere tid har levet som det andet køn. Det er en betingelse, at Sexologisk Klinik afgiver en udtalelse om, at ansøger er transseksuel. Ønsket om at leve som det andet køn skal være stabilt, og det er en betingelse, at ansøgerens livskvalitet skønnes at blive væsentligt forbedret ved et fornavn, der svarer til den kønslige fremtoning.

For ansøgere, der ganske kan ligestilles med transseksuelle er betingelserne således:

Ansøgere, der igennem en længere årrække jævnligt har klædt sig som det modsatte køn, og som efter lange overvejelser giver efter for et basalt behov for permanent at klæde sig som og i det hele taget leve som det andet køn. Disse ansøgere fremtræder således som transseksuelle, dvs. som det andet køn, såvel over for sig selv som for andre, men kan ikke fra Sexologisk Kliniks side opnå en egentlig betegnelse som transseksuel eller tiltrædelse til en kønsskifteoperation.

Hvis det fremgår af Rigshospitalets erklæring, at betingelserne er opfyldt, sørger Statsforvaltningen for det ønskede navneskifte. Herunder opdatering i CPR. Hvis der er tvivl, indhentes supplerende udtalelse fra Retslægerådet.

Det ønskede navn skal selvfølgelig stadig skal opfylde de almindelige regler for navne efter navneloven….